Реклама

Водостојот на Вардар во Велес се зголемува

Зголемено ниво на реките во однос на просекот за јануари се бележи денеска на реката Вардар во Велес, потоа кај Јегуновце, кај Скопје, и кај Демир Капија, на Треска кај Македонски Брод, на Пчиња кај Катлановска Бања, на Струмица кај Сушево, како и на Бабуна кај Богомила.

Содржината продолжува под рекламата

Zito baner

Податоците на Управата за хидрометеоролошки работи покажуваат дека намалени водостои има на Крива река кај Крива Паланка, Црна Река кај Новаци и на Црн Дрим кај Ложани.

Содржината продолжува под рекламата

Agria

Водостоите на Охридското, Препанското Дојранското Езеро според денешните мерења, се во рамки на просекот.

Можеби ќе ве интересира: