сабота, 23 октомври, 2021
Реклама

Ова се резултатите од изборите во Велес, по избирачки места

glasacko livce

Државната изборна комисија вчера попладне успеа да го стави во функција веб сајтот, на кој се објавени неофицијалните конечни резултати од предвремените парламентарни избори, кои се одржаа во средата. Ви ги пренесуваме вкупните резултати во Велес и резултатите на секое од 84-те избирачки места во општината, со опис на секое избирачко место, каде тоа се наоѓа, така што секој од вас може да провери какви се резултатите на своето избирачко место.

Вкупно Велес

Agria
Месна заедница „11 Октомври“ бб
ОУ „Васил Главинов“
Ученички дом „Лазар Лазаревски“
ССОУ „Коле Неделковски“
ССОУ „Коле Неделковски“
Детска градинка Тунел
Детска градинка Тунел
Детска градинка Тунел
ООУ „Васил Главинов“
ООУ „Васил Главинов“
ООУ „Васил Главинов“
ООУ „Васил Главинов“
ООУ „Васил Главинов“
ООУ „Васил Главинов“
Ветеринарна станица, ул Раштански пат бб
Ветеринарна станица, ул Раштански пат бб
ССОУ „Коле Неделковски“
Детска градинка „Димче Мирче“, ул. „Тодор Христов Офицерчето“ бр. 1
Детска градинка „Димче Мирче“, ул. „Тодор Христов Офицерчето“ бр. 1
ООУ „Блаже Конески“
ООУ „Блаже Конески“
Гимназија „Кочо Рацин“
Детска градинка „Димче Мирчев“, ул. „Тодор Јанев“ бб
Детска градинка „Димче Мирчев“, ул. „Тодор Јанев“ бб
Детска градинка „Димче Мирчев“, ул. „Тодор Јанев“ бб
Библиотека „Гоце Делчев“
ОСУ „Јовче Тесличков“
ОСУ „Јовче Тесличков“
Народен театар „Ј.Х.К. Џинот“
Гимназија „Кочо Рацин“
Гимназија „Кочо Рацин“
Фонд за здрвствено осигурување, ул. Шефки Сали
Основен суд Велес
Основен суд Велес
ООУ „Св. Кирил и Методиј“
ООУ „Св. Кирил и Методиј“
ООУ „Св. Кирил и Методиј“
ООУ „Св. Кирил и Методиј“
Детска градинка „Димче Мирчев“, ул. Кирил и Методиј бр. 1
М.З. Славе Петков, ул. Архиепископ Михаил бб
ООУ „Св. Кирил и Методиј“
Работнички универзитет „Благој Страчковски“
Работнички универзитет „Благој Страчковски“
Работнички универзитет „Благој Страчковски“
Детска градинка „Димче Мирчев“, ул. Коле Цветков бб
Детска градинка „Димче Мирчев“, ул. Коле Цветков бб
ООУ „Панко Брашнаров“
ООУ „Панко Брашнаров“
ООУ „Панко Брашнаров“
ООУ „Панко Брашнаров“
Дневен центар за лица со телесна и ментална попреченост, ул. Петре Прличко бр. 34
Агенција за вработување
Поранешно ОУ „Ј.Х.К. Џинот“
Поранешно ОУ „Ј.Х.К. Џинот“
Поранешно ОУ „Ј.Х.К. Џинот“
Технолошко-технички факултет
Основно училиште, Башино село
Основно училиште, с. Чалошево
Основно училиште, с. Отовица
Основно училиште, с. Сојаклари
Основно училиште, с. Кумарино
Приватен објек, с. Дурутовец
ЈП Македонија пат, ул. Скопски пат бб
Дом на ловечко друштво Руен – с. Џидимирци
Објект во приватна сопственост, с. Рудник
Основно училиште, с. Мамутчево
Општински објект – Граѓански сервис, с. Иванковци
Детска градинка, с. Долно Караслари
Основно училиште, с. Црквино
Зграда на Општина Велес
Зграда на Општина Велес
ЈКП Дервен, управна зграда
с. `Рлевци
с. Сливник
с. Клуковец
с. Бузалково
с. Бузалково
с. С`лп
с. Раштани
с. Ораовец
нас. Превалец
Горно Оризари
Горно Оризари
Горно Оризари
Горно Оризари

Можеби ќе ве интересира: