Реклама

Започна дезинфекција на сите возила на влезовите во Велес

Општина Велес во соработка со припадниците на територијалната противпожарна единица и на Мвр-Свр Велес, на влезовите во Велес, поставија пунктови каде се врши контрола и дезинфекција на сите возила кои во градот.