Реклама

Се укинува забраната за движење во шума и шумско земјиште

На барање на ЈП “Национални шуми”, денеска министерот за земјоделие и водостопанство Трајан Димовски, ја отповика забраната за движење во шума и шумско земјиште со кој стопанисува ЈП “Национални шуми” донесена на ден 16.04.2020 година.

Целото соопштение на Министерството за земјодели, шумарство и водостопанство можете да го погледнете на следниов линк.

Agria