Реклама

Кој зема најголема плата во Македонија?

denari pari

Државниот завод за статистика објави дека просечната нето-плата по вработен во ноември 2022 година изнесува 33.011 денари.

Текстот продолжува под рекламата

Според податоците на Државниот завод за статистика (ДЗС) најголема просечна нето-плата во Македонија добиваат во секторот Компјутерско програмирање, консултантски и сродни дејности.

Текстот продолжува под рекламата

Agria

Во ИТ индустријата во ноември 2022 година земале нето-плата во просек од 84.018 денари, по што следи секторот Воздухопловен транспорт со нето-плата од 63.289 денари, додека по нив следат од секторот Производство на фармацевтски производи со плата од 53.353 денари.

Можеби ќе ве интересира: